Agrlproe - Swissmex电动喷雾器

Agrlproe - Swissmex电动喷雾器

 • 4加仑产能
 • 40 psi.
 • UV保护的半透明聚乙烯罐
 • 盖子带有手柄,深过滤器和魔杖储存
 • 51“PVC纤维增强软管
 • 带锁定功能的重型舒适握把Poly流量控制
 • 20“黄铜魔杖
 • 黄铜可调节喷嘴和聚扁平风扇喷嘴
 • 无泵送电池提供29 - 58 psi
 • 2小时连续喷涂1 GPM
 • 12伏4 amp电池
 • 衬垫肩带
 • 隔膜泵仅适用于液体